Strona główna » Studia » Ekonomiczne » Ekonomia


Sortuj według: Tytuł | Data dodania | Ilość wyświetleń | Średnia ocena | Ilość oddanych głosów

Kapitał ludzki i jego funkcje

Kapitał ludzki, ekonomiczny zasób wiedz, umiejętności, zdrowia i energii witalnej zawarty w każdym człowieku i społeczeństwie jako całości, określający zdolność do pr [...]

Dodano: 2008-02-11 21:05:01 , Wyświetleń: 5053 , Ocena: 10.37, Głosów: 453, Autor: ew.la

Ekonomiczne podstawy gospodarowania przestrzenią

W ostatnich latach naszego wieku rozmiar i nasilenie zniszczeń naturalnego środowiska człowieka tak się spotęgowało, że zaniepokoiły cały świat. Do Organizacji Narod [...]

Dodano: 2008-03-30 09:55:02 , Wyświetleń: 3487 , Ocena: 9.07, Głosów: 350, Autor: pawlukewa

Ekonomia cz 2

Rynek-kategoria ekonomiczna o charakterze dynamicznym związanym z produkcją towarową i oznaczającą ogół kupujących i sprzedających , których decyzje uzależnione są od s [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:25 , Wyświetleń: 4241 , Ocena: 9.4, Głosów: 389, Autor: pawlukewa

Ekonomia cz 3

2. Podaj różnicę między zarządzaniem a kierowaniem?Proces zarządzania jest pojęciem szerokim obejmującym całość działań w przedsiębiorstwie w odniesieniu do kiero [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:26 , Wyświetleń: 4240 , Ocena: 8.72, Głosów: 397, Autor: pawlukewa

Ekonomia (1)

Negocjacja - łagodna konfrontacja - to skomplikowany element gry rynkowej i sposób dzięki, któremu co najmniej 2 osoby uzyskują możliwie korzystne rozwiązanie konfliktu inte [...]

Dodano: 2008-04-03 09:40:28 , Wyświetleń: 3954 , Ocena: 8.51, Głosów: 405, Autor: pawlukewa

Ekonomia - odpowiedzi na pytania

EKONOMIA1. Co to jest ekonomiaEkonomia jest nauka społeczną zajmującą się dokonywaniem wyborów dotyczących produkcji i dystrybucji dóbr i usług w świecie rzadkich [...]

Dodano: 2008-04-04 10:20:16 , Wyświetleń: 3899 , Ocena: 9.05, Głosów: 348, Autor: pawlukewa

Ściaga Kapitał

Kapitał są to czynniki wytwórcze jak budynki, narzędzia, wyposażenie i inne produkty znajdujące się w posiadaniu gospodarstw domowych. Inwestycje jest to wielkość nowo nab [...]

Dodano: 2008-05-06 20:37:11 , Wyświetleń: 4231 , Ocena: 7.67, Głosów: 438, Autor: tom

Podatek

Podatek:-bezpośredni – osoby fizyczne płącą podatek dochodowy od otrzymanych wynagrodzeń za pracę, czynszów, opłat dzierżawnych dywidend i odsetek. Przdsiębiorstwa [...]

Dodano: 2008-05-25 12:47:46 , Wyświetleń: 4099 , Ocena: 8.55, Głosów: 386, Autor: tom

Jak założyć przedsiębiorstwo?

Założenie przedsiębiorstwa usługowego (koncesjowana działalność gospodarcza)W obliczu nadchodzącego wzrostu popytu na prace wydobywcze, postanowiłem założyć przedsi [...]

Dodano: 2008-05-24 21:45:52 , Wyświetleń: 3759 , Ocena: 8.88, Głosów: 322, Autor: tom

Ankieta - przykład

Ankieta ta która jest w załączniku została oceniona przez nauczyciela ocena nauczyciela to : bardzo dobry [...]

Dodano: 2008-05-24 10:30:35 , Wyświetleń: 25431 , Ocena: 7.77, Głosów: 1365, Autor: tom

Makroekonomia (1)

Produkt narodowy brutto (PNB) - jest to wartość wszystkich dóbr i usług końcowych wyprodukowanych w gospodarce dzięki zatrudnieniu krajowych czynników wytwórczych oraz doch [...]

Dodano: 2008-05-24 10:33:10 , Wyświetleń: 3674 , Ocena: 10.72, Głosów: 301, Autor: tom

Bank centralny i cykl koniukturalny

Treść jest w załączniku w postaci ściągi. [...]

Dodano: 2008-05-24 10:31:28 , Wyświetleń: 4104 , Ocena: 15.58, Głosów: 223, Autor: tom

Budżet Państwa - ściąga

Struktura budżetu państwa w Polsce.Projekt budżetu jest opracowywany przez Ministerstwo Finansów i zatwierdzany przez rząd, następnie dokładnie dyskutowany i ostatecznie zat [...]

Dodano: 2008-05-24 10:31:34 , Wyświetleń: 3663 , Ocena: 12.82, Głosów: 262, Autor: tom

Dzialanie GPW

Organizacja i działanie GPWGiełda papierów wartościowych w Warszawie rozpoczęła działalność 16 kwietnia 1991roku po 52-letniej przerwie. Została założona przez Skar [...]

Dodano: 2008-05-24 10:32:04 , Wyświetleń: 2768 , Ocena: 12.34, Głosów: 181, Autor: tom

Sciaga --- dochód narodowy

DOCHÓD NARODOWY – TWORZENIE I PODZIAŁ.Krzywa możliwości produkcyjnych- jest to linia pokazującą maksymalna kombinację ilości dóbr jakie mogą być wyprodukowane przy [...]

Dodano: 2008-05-26 15:45:30 , Wyświetleń: 3328 , Ocena: 13.48, Głosów: 160, Autor: tom

Spółki; definicje; ściąga

W załączniku jest opis spółek i parę przydatnych pojęć. Można z tego zrobic fajną ściąge z pierwszych działów ekonomikii. Powodzenia... [...]

Dodano: 2008-05-26 15:45:30 , Wyświetleń: 3129 , Ocena: 16.43, Głosów: 174, Autor: tom

WIBOR-oprocentowanie na rynku międzynarodowym

WIBOR - czyli oprocentowanie na rynku międzybankowymZacznijmy od podstaw...WIBOR - ten tajemniczy skrót oznacza średnią cenę za jaką banki pożyczają sobie pieniądz [...]

Dodano: 2008-05-26 15:45:31 , Wyświetleń: 3239 , Ocena: 20.28, Głosów: 134, Autor: tom

Wpływ cech sprzedawcy na efetywność sprzedaży.

Wyniki pracy w firmach, stosujących sprzedaż osobistą jako narzędzie komunikacji z klientem, w dużym stopniu zależą od zatrudnionych pracowników i stopnia ich kwalifikacji. [...]

Dodano: 2008-05-26 15:45:32 , Wyświetleń: 3217 , Ocena: 18.36, Głosów: 128, Autor: tom

Wynagrodzenie za pracę

Spis treścistr.Wstęp.................................................................................................................2Rozdział 1. Świadczenia pieniężn [...]

Dodano: 2008-05-26 23:17:25 , Wyświetleń: 4610 , Ocena: 11.54, Głosów: 221, Autor: tom

Handel miedzynarodowy

Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomość [...]

Dodano: 2008-07-13 21:42:29 , Wyświetleń: 5158 , Ocena: 3.43, Głosów: 88, Autor: tom

Giełdy papierów wartościowych

Giełda papierów wartościowych to „miejsce w którym” odbywają się transakcje papierami wartościowymi zorganizowane w taki sposób, że przy kojarzeniu ofert sprze [...]

Dodano: 2008-07-16 11:05:07 , Wyświetleń: 2651 , Ocena: 20.15, Głosów: 125, Autor: tom

Handel zagraniczny w Polsce

W czasach gospodarki planowanej w Polsce handel zagraniczny nie odgrywał znaczącej roli i polegał głównie na sprowadzaniu niezbędnych surowców, dóbr inwestycyjnych i ̵ [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:19 , Wyświetleń: 2904 , Ocena: 21.84, Głosów: 144, Autor: tom

Sytuacja na rynku pracy w Polsce w latach 1989-2001

W Polsce do 1989 roku nie występowało jawne bezrobocie. Problem stanowił nie nadmiar chętnych do pracy, lecz ich niedobór. Transformacja gospodarki, która rozpoczęła się w [...]

Dodano: 2008-07-18 10:38:21 , Wyświetleń: 1979 , Ocena: 13.81, Głosów: 122, Autor: tom

Czek i transfer pieniadza - referat

Fed włączony w system rozliczania czeków i świadczenie pewnych innych usług finansowych- od 1980 roku w znacznym stopniu na zasadzie kosztów- korzyści- na rzecz instytucji f [...]

Dodano: 2008-07-21 23:07:21 , Wyświetleń: 2134 , Ocena: 13.61, Głosów: 126, Autor: tom

Kreacja pieniądza przez system bankowy

Obecnie pieniądz tworzy się głównie przez system banków komercyjnych. Banki tworzą pieniądz w każdym momencie udzielenia pożyczki.Banki nie mają prawa tworzenia nieog [...]

Dodano: 2008-07-23 10:03:59 , Wyświetleń: 2622 , Ocena: 21.28, Głosów: 110, Autor: GOSIA288

Podatki (3)

Typy opodatkowania·podatki bezpośrednie – są to podatki nakładane na dochód i majątek; najbardziej oczywistym przykładem jest osobisty podatek dochodowy; te [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:31 , Wyświetleń: 3802 , Ocena: 19.35, Głosów: 213, Autor: GOSIA288

Transfery

Transfery to przekazywanie pieniędzy w postaci dotacji od rządu do gospodarstw domowych, firm itd. Nie są to płatności za dobra lub wykonywaną pracę. Zasiłki dla bezrobotny [...]

Dodano: 2008-07-23 10:04:31 , Wyświetleń: 3450 , Ocena: 20.27, Głosów: 165, Autor: GOSIA288

Prywatyzacja - charakterystyka

Prywatyzacja, proces przekazywania majątku państwowego podmiotom prywatnym, przekształcania gospodarki państwowej w gospodarkę prywatną, ograniczania roli państwa w gospodar [...]

Dodano: 2008-07-27 13:23:24 , Wyświetleń: 2444 , Ocena: 19.32, Głosów: 118, Autor: GOSIA288

Depresja i jej wpływ na rolnictwo.

Depresja i jej wpływ na rolnictwo.Upowszechnienie się gospodarki folwarcznej w Polsce w XVI w. początkowo nie spowodowało żadnych trudności w rozwoju produkcji rolniczej, [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:08 , Wyświetleń: 2497 , Ocena: 17.62, Głosów: 132, Autor: GOSIA288

Gospodarka chłopska

Gospodarka chłopska Byłoby uproszczeniem wyobrażać sobie, że zanika w tym okresie chłopska gospodarka towarowo-pieniężna. Chłopi, bowiem również, jakkolwiek [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:09 , Wyświetleń: 2758 , Ocena: 19.93, Głosów: 120, Autor: GOSIA288

Postęp w produkcji rzemieślniczej

Ugruntowanie się gospodarki folwarczno -pańszczyźnianej w Polsce nie mogło pozostać bez wpływu na kształtowanie się stosunków ekonomicznych w miastach. Polityka gospodar [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:09 , Wyświetleń: 2425 , Ocena: 14.94, Głosów: 139, Autor: GOSIA288

Przemiany w organizacji handlu

Przemiany w organizacji handluHandel w XVI w. rozwijał się w normach prawnych wyrobionych w średniowieczu. Główne instytucje prawa handlowego, jak przywileje handlowe konf [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:10 , Wyświetleń: 2156 , Ocena: 12.73, Głosów: 141, Autor: GOSIA288

Rozwój górnictwa i hutnictwa

Rozwój górnictwa i hutnictwa Na organizację w tym zakresie niemały wpływ miały kapitał i energia przedsiębiorców mieszczańskich. Masowo zakładano kuźnie. Kuźni [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:11 , Wyświetleń: 2556 , Ocena: 17.65, Głosów: 121, Autor: GOSIA288

Ugruntowanie się folwarku

Ugruntowanie się folwarkuWiek XVI był niemal w całej Europie okresem koniunktury na produkty rolne. Rozwój gospodarki towarowo-pieniężnej, wzrost bogactw mieszczaństwa, [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:12 , Wyświetleń: 2435 , Ocena: 23.77, Głosów: 95, Autor: GOSIA288

Biznes Plan (10)

B I Z N E S P L A N Dla firmy LA- NET.DANE O INWESTORZE1.Siedziba inwestora: Firma LA-NET powstała w lipcu 2001r.Siedzibą firmy jest Stargard Szczecin [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:13 , Wyświetleń: 3274 , Ocena: 15.48, Głosów: 136, Autor: GOSIA288

Spółki osobowe

Spółki osobowe: 1.Sp.cywilna - przez umowę spółki wspólnicy zobowiązują się dążyć do osiągania wspólnego celu gosp. przez działanie w sposób oznaczony w szczególno [...]

Dodano: 2008-07-30 17:00:41 , Wyświetleń: 2823 , Ocena: 15.32, Głosów: 167, Autor: GOSIA288

Pojęcie i klasyfikacja ubezpieczeń

Ludzie, a także siły wytwórcze i środki konsumpcji, są narażone na różne sytuacje występujące w życiu oraz niebezpieczeństwa klęsk żywiołowych i wypadków. Właściw [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:49 , Wyświetleń: 2990 , Ocena: 17.03, Głosów: 143, Autor: GOSIA288

Powszechne ubezpieczenie zdrowotne

Ubezpieczenie zdrowotne obejmuje świadczenia udzielone w razie choroby lub urazu, ciąży, porodu i połogu, powszechnej akcji zapobiegania chorobom oraz konieczności [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:50 , Wyświetleń: 2566 , Ocena: 22.28, Głosów: 111, Autor: GOSIA288

System ubezpieczeń społecznych

Ustawa z 13 października 1998r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. nr137) dotyczy pracowników w szerokim tego słowa znaczeniu oraz innych osób, np. prowadzących poza [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:51 , Wyświetleń: 2269 , Ocena: 12.73, Głosów: 135, Autor: GOSIA288

Ubezpieczenia

Ubezpieczeniu podlegają wszyscy pracownicy bez względu na sposób powstania stosunku pracy a także osoby świadczące usługi jako agenci oraz na podstawie umowy zlecenia zawart [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:52 , Wyświetleń: 2601 , Ocena: 16.29, Głosów: 165, Autor: GOSIA288

Ubezpieczenie majątkowe i osobowe

Poza ubezpieczeniami społecznymi i zdrowotnymi, które są powszechne i w zdecydowanej przewadze obowiązkowe, istnieją głównie dobrowolne ubezpieczenia majątkowe i osobowe. U [...]

Dodano: 2008-07-30 23:14:53 , Wyświetleń: 2129 , Ocena: 14.88, Głosów: 116, Autor: GOSIA288

Bezrobocie (6)

Rynek pracy stanowi bardzo ważny element każdej gospodarki narodowej. Zwróciliśmy na to uwagę w drugim spotkaniu, ukazując zatrudnienie jako czynnik przyczyniający się do w [...]

Dodano: 2008-07-30 23:15:20 , Wyświetleń: 2795 , Ocena: 17.32, Głosów: 116, Autor: GOSIA288

Polityka fiskalna

Na rządzie Rzeczypospolitej Polskiej obok innych zadań spoczywa zadanie kierowania gospodarką. Jest on odpowiedzialny za sposób, w jaki gospodarka funkcjonuje.Oceny działa [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:04 , Wyświetleń: 2320 , Ocena: 13.4, Głosów: 132, Autor: GOSIA288

Polityka pieniężna a kształtowanie konsumpcji

Polityka pieniężna, której celem jest obniżenie inflacji musi więc stosować takie narzędzia, których ostatecznym efektem jest obniżenie popytu globalnego, a to wiąże si [...]

Dodano: 2008-07-31 21:20:05 , Wyświetleń: 2580 , Ocena: 21.03, Głosów: 118, Autor: GOSIA288

Handel zagraniczny (1)

Handel zagraniczny polega na odplatnej wymianie towarow i usulg miedzy kontrahentami majacymi stałą siedzibe w roznych krajach. Sens ekonomiczny handlu zagranicznego polega na uz [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:10 , Wyświetleń: 3078 , Ocena: 20.49, Głosów: 168, Autor: GOSIA288

Struktury rynku

Rynek konkurencji doskonałej-wielu kupujących,-wielu sprzedających-swoboda wejścia i wyjścia z rynku,-doskonały dostęp do informacji dla wszystkich.-iden [...]

Dodano: 2008-07-31 21:21:11 , Wyświetleń: 2557 , Ocena: 15.64, Głosów: 144, Autor: GOSIA288

Istota i cele giełd towarowych

Dopiero przed kilkoma laty pojawiły się ponownie w naszym kraju giełdy towarowe - instytucje obrotowo-finansowe, które nastawione są na zaopatrzenie rynku na dużą skalę.

Dodano: 2008-08-01 16:39:44 , Wyświetleń: 2454 , Ocena: 21.5, Głosów: 100, Autor: GOSIA288

Podaż dóbr i usług oraz czynniki określające ich wielkości.

Drugim co do ważności po popycie pojęciem w ekonomii jest niewątpliwie pojęcie podaży. Podaż (ang. supply) jest zestawieniem ilości dóbr, jakie producenci są gotowi d [...]

Dodano: 2008-08-02 17:39:55 , Wyświetleń: 2136 , Ocena: 19.38, Głosów: 100, Autor: GOSIA288

Problematyka handlu zagranicznego

Handel międzynarodowy, mimo postępującej globalizacji, jest nadal jednym z głównych powiązań gospodarek poszczególnych państw z gospodarką światową. Dlatego znajomo [...]

Dodano: 2008-08-02 17:39:56 , Wyświetleń: 2298 , Ocena: 22.43, Głosów: 88, Autor: GOSIA288

System podatkowy i celny

Podatki pojawiły się już w starożytności. Mogą zostać interpretowane jako specyficzna forma daniny. Daniny nakładane na gospodarstwa domowe przez władze. Mogą przybierać [...]

Dodano: 2008-08-02 17:40:12 , Wyświetleń: 2373 , Ocena: 16.65, Głosów: 113, Autor: GOSIA288

1 2 3 4 5 6


wyświetlaj po: 10 20 30

zmień temat

zobacz także

Ekonomiczne
Negocjacje Negocjacje
Ekonomia Ekonomia
Prawo międzynarodowe Prawo międzynarodowe
Badania operacyjne Badania operacyjne
Ekonometria Ekonometria
Logistyka Logistyka
Marketing Marketing
Rachunkowość Rachunkowość
Statystyka Statystyka
Systemy eksperckie Systemy eksperckie
Zarządzanie jakością Zarządzanie jakością
Reklama Reklama
Zarządzanie Zarządzanie
Finanse bankowość Finanse bankowość


Czy chcesz dostawać informacje o nowościach z tego działu ?